ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.kiallitoterkep.hu honlap (a továbbiakban Honlap) látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataik Knoll Anna Linda (info@kiallitoterkep.hu) általi kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
A Honlap működtetése során kötelezettséget vállalunk valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakben Infotv.), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásaira és állásfoglalásaira. Továbbá figyelembe vesszük és betartjuk az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, így különösen az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok kezeléséről szóló 95/46/EK irányelvét, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Ön egyes személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
3.1. A COOKIE-K ÉS A WEBJELZŐK

a) A Honlapot Ön anélkül is látogathatja, hogy azonosítja magát és a rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait.
b) A Honlapon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik (cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják Önt, és tárolják a személyes preferenciáit, valamint a technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat.
c) A navigációs adatok (click stream) megmutatják számunkra, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg, és milyen sorrendben. A sütik azt kezelik, hogy a Honlapon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint a sütik mérik ezeknek a hatásosságát.
d) A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását a Honlapunkon (például felismerjük Önt, amikor visszatér a Honlapunkra), elemezzük a Honlap forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Honlap használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti számunkra azt, hogy az Ön igényeinek megfelelve a Honlap megjelenését és tartalmát tökéletesítsük.
e) A sütik lehetnek állandóak (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).
f) Amikor meglátogatja a Honlapot, a szerverünk webjelzők (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiák segítségével automatikusan rögzít bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP címét és az ehhez kapcsolódó információkat, mint például az internetszolgáltatójának a nevét, a böngészőjének a típusát, az operációs rendszerének a megnevezését és nyelvét, a weboldalt, amelyről hozzánk látogatott, a kulcsszavakat és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiákat, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Honlapon megtekintett lapok és azok megtekintésének a sorrendjét, a látogatás időpontját és időtartamát. Ezeket az adatokat kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeljük. Ezeknek az adatoknak a kezelése elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és a felhasználói élmény fokozása céljából történik.
g) A Honlapra látogatással Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és a webjelzők jelen Szabályzatban ismertetett használatához. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását.
h) Amennyiben úgy kívánja, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az elutasítsa a tőlünk vagy más oldalakról érkező sütiket. Kérjük, erről a lehetőségről további információért tekintse meg e-mail kliense vagy böngészője súgó menüpontját.
i) Vegye figyelembe, hogy Honlapunk bizonyos területei csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetőek el. Tudnia kell, hogy a sütik vagy a hasonló eszközök kikapcsolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje.
j) A fenti adatokat addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonására azonban csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adat és Ön között akár közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

3.2. AZ ADATKEZELŐ

A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, Knoll Anna Linda mint Adatkezelő kezeli.

3.3. A SZEMÉLYES ADATOK

A Honlap látogatóiról szóló összesített és anonimizált információkat (így különösen a látogatottsági statisztikákat) megosztjuk az ügyfeleinkkel, a partnereinkkel, a honlap más látogatóival és egyéb harmadik személyekkel abból a célból, hogy tájékoztassuk őket arról, milyen típusú felhasználók látogatják a Honlapot, és milyen módon használják azt.

3.4. A LINKEK

a) Honlapunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik a jelen Szabályzat. Ilyen esetekben eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem képezik a tulajdonunkat, nem mi üzemeltetjük őket.
b) Javasoljuk, hogy tanulmányozza a harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat, mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon, vagy mielőtt egy ilyen oldalnak a szolgáltatását igénybe veszi, mivel ezért felelősséget nem vállalunk. Nem ellenőrizzük azokat az eljárásokat sem, amelyekkel ezeken az oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

3.5. A BIZTONSÁG

a) Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban mindent megteszünk az Ön személyes adatainak a megóvása érdekében, így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől.
b) A fentiek ellenére – tekintettel az internet sajátosságaira – nem tudjuk garantálni, hogy jogosulatlan behatolás során bármely, számunkra az Ön által átadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik személy.

3.6. AZ ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a személyes adatainak a helyesbítését és törlését, illetve zárolását, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen.

3.6.1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

a) Az Infotv. alapján Ön bármikor kérelmezheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást az általunk folytatott adatkezelésről, így – különösen, de nem kizárólagosan – az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.
b) Ön a tájékoztatásra irányuló kérelmét elküldheti számunkra e-mailben az info@kiallitoterkep.hu címre.
c) Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően kérelmének eleget teszünk írásban a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül.
d) Ön az általunk folytatott adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben Ön az adott évben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatás iránti kérelmet nyújt be hozzánk, úgy azt költségtérítésért készítjük el.
e) Az Ön által már megfizetett költségtérítés összegét az Ön részére visszatérítjük, amennyiben a személyes adatainak helyesbítésére kerül sor, vagy megállapítást nyer, hogy az adatait jogellenesen kezeltük.
f) Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kérelmét nem találjuk megalapozottnak, és azt megtagadjuk, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.

3.6.2. HELYESBÍTÉS KÉRÉSE

a) Az Infotv. alapján Ön kérheti a személyes adatai helyesbítését, amennyiben azt állapítja meg, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak.
b) A helyesbítés iránti kérelmét e-mailben az info@kiallitoterkep.hu címre küldheti el.
c) Amennyiben a helyesbítés iránti kérelmét nem találjuk megalapozottnak, ezért azt megtagadjuk, úgy a kérelme elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.

3.6.3. A TÖRLÉS ÉS A ZÁROLÁS

a) Az Infotv. alapján az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, amennyiben: A) az adatkezelés jogellenes; 
B) Ön az adatainak a törlését kéri (bizonyos kivételekkel);
 C) az Ön személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki); 
D) az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 E) azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
b) Törlés helyett Ön kérheti a személyes adatainak a zárolását. Adatzárolás esetén a személyes adatait olyan azonosító jelzéssel látjuk el, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák. Amennyiben a kérelmének megfelelően a személyes adatait zároljuk, úgy a személyes adatait addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
c) A törlés és a zárolás iránti kérelmét e-mailben az info@kiallitoterkep.hu címre küldheti el.
d) Amennyiben a törlés és a zárolás iránti kérelmét nem találjuk megalapozottnak, ezért azt megtagadjuk, úgy a kérelme elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.
e) Az Ön törlés iránti kérelme kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak a kezelésére az Ön hozzájárulása nélkül és az adatok törlését követően is jogosultak lehetünk az Infotv. rendelkezései alapján, amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése a nekünk mint Adatkezelőnek a jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (az Infotv. 6. §, illetve az 95/46/EK irányelv 7. cikk c) és f) pontjai alapján).

3.6.4. A TILTAKOZÁS

a) Ön tiltakozhat a személyes adatának a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a mi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagyis az Adatátvevő, azaz mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez (kivéve a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelést), valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.
b) A tiltakozását az erre irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
c) Ha az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
d) Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a fenti 15 napos határidőt elmulasztjuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

3.6.5. A JOGORVOSLAT

Jogainak megsértése esetén Ön az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Székhelyünk szerinti megyei bíróság vagy az Ön lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

3.7. AZ ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Amennyiben a jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, úgy kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségen: Knoll Anna Linda, e-mail: info@kiallitoterkep.hu.

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Jelen Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk és módosítjuk annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a célkitűzéseinknek, mind a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben a jelen Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük.
Javasoljuk, hogy időről időre nézze át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.

Budapest, 2016. február 2.

Legutóbbi frissítés: Budapest, 2017. szeptember 10.